Cmentarz Ofiar Gór w Kotle Łomniczki

Kocioł Łomniczki jest największym w Karkonoszach zagłębieniem pochodzenia polodowcowego. Wysokość jego ścian wynosi około 100 metrów. To właśnie na jednej z nich w 1985 roku z inicjatywy Koła Przewodników Sudeckich powstał symboliczny cmentarz upamiętniający osoby tragicznie zmarłe w Karkonoszach. Na zboczach Kotła wzniesiono metalowy krzyż o wysokości około 2,4 m z napisem: „Ofiarom Gór”, niżej zaś tablicę z sentencją: „Martwym ku pamięci. Żywym ku przestrodze”, pochodzącą z dzwonu kaplicy Symbolicznego Cmentarza Ofiar Gór, leżącego u podnóża tatrzańskiego szczytu Osterwa. Uroczystego otwarcia cmentarza dokonano 10 sierpnia 1986 roku czasie dorocznego Święta Przewodników.

Po dziś dzień na cmentarzu w Kotle Łomniczki umieszcza się metalowe tablice – hołd dla osób, które z górami wiązały swój zawód i tutaj zginęły. Upamiętnia się tragiczną śmierć ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przewodników sudeckich, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego, członków Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej. W uzasadnionych przypadkach tablice poświęcone mogą być również osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie turystyki, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody w Karkonoszach.

źródło powyższych informacji: Tablica Informacyjna Cmentarzyka oraz oficjalna strona Karkonoskiego Parku Narodowego https://www.kpnmab.pl/pl/symboliczny-cmentarzyk-ofiar-gor,209

Dodano: 2013-04-09
Komentarze (0)
Dodaj komentarz