Z cyklu Ciekawostki Karpacza - Kaplica Św. Wawrzyńca

Budowla sakralna na szczycie Śnieżki jest uznawana za najwyżej położony zabytek sztuki barokowej. Budowę kaplicy św. Wawrzyńca rozpoczęto w 1655 roku z inicjatywy Christofa Leopolda von Schaffgotscha. Według niektórych podań, miała ona potwierdzać jego prawa do Śnieżki, wówczas poddawane w wątpliwość przez hrabiego Czernina. Zmagając się z licznymi przeciwnościami pracownicy ukończyli budowę kaplicy w 1665 roku. Jej poświęcenia dokonał 10 sierpnia 1681 r. opat Bernard Rosa z Krzeszowa. Nabożeństwa w kaplicy odprawiano regularnie, aż do 1810 roku, kiedy to zlikwidowano klasztor cystersów w Cieplicach. Budowla powoli niszczała i aby uchronić ją przed ruiną, zdecydowano się tymczasowo udzielać w niej schronienia wędrowcom. Do wyremontowania obiektu i przywrócenia mu funkcji sakralnych przystąpił Freidrich Sommer, właściciel schroniska na Śnieżce. W 1850 roku kaplicę ponownie poświęcono, przywracając tym samym regularne odprawianie nabożeństw.

Warto wspomnieć, że w 1981 roku zaakceptowano wniosek jednego z członków Zarządu Koła Przewodników Sudeckich, by dzień 10 sierpnia (dzień odpustu ku czci św. Wawrzyńca) został ustanowiony świętem przewodników sudeckich. Z czasem, ze świętem tym zaczęli utożsamiać się wszyscy ludzie gór, zawodowo związani z Karkonoszami – ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, funkcjonariusze Straży Granicznej czy przedstawiciele służb Karkonoskiego Parku Narodowego.

Co roku, 10 sierpnia na szczycie Śnieżki odprawia się uroczystą mszę świętą, która gromadzi nawet pół tysiąca wiernych. Nabożeństwo odprawiane jest w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim. Uroczystości kończą się wspólna modlitwą przy symbolicznym Cmentarzu Ofiar Gór.

Dodano: 2013-10-09
Komentarze (0)
Dodaj komentarz