Rozliczenia PIT

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Nie każdy wie że rozliczenia PIT można dokonać nie tylko w jednym z biur rachunkowych w Karpaczu.
 Można je zrobić również online.

Jakich błędów pomoże nam uniknąć rozliczenie pit online

Obowiązek rocznego rozliczania podatków i składania deklaracji PIT istnieje w Polsce od kilkunastu lat i wydawałoby się, że podatnicy nabrali wprawy i wypełniają druki bezbłędnie. W rzeczywistości ciągle pomyłki się zdarzają i to wcale nierzadko. Czy rozliczenie pit online pozwoli uniknąć błędów?

Wybór formularza i załączników

Jednym z dość częstych błędów jest zastosowanie niewłaściwego druku deklaracji podatkowej. Niewłaściwość może dotyczyć rodzaju formularza albo jego wzoru. Druki dobieramy do sposobu opodatkowania oraz źródeł naszych dochodów/przychodów..

Przykład:

Pan Aleksander rozliczał przez kilka lat podatki na formularzu papierowym PIT-36 ( rozliczał dochody z pracy i najmu mieszkania na zasadach ogólnych) i w tym roku zastosował taki sam formularz. Jednakże w tym roku pan Aleksander nie wynajmował mieszkania i nie miał innych dochodów poza wynagrodzeniem za pracę. Powinien więc zastosować druk PIT-37.

Jeśli pan Aleksander korzystałby z programu komputerowego i rozliczył pit online, program wybrałby dla niego druk PIT-37 i nie byłoby pomyłki.

Korzystając z rozliczenia pit online mamy też zapewnione aktualne wersje wszystkich formularzy. Wzory druków zmieniają się wraz z nowelizacjami wprowadzanymi w prawie podatkowym. Nie możemy stosować do rozliczeń druków nieaktualnych.

Wykonywanie obliczeń i zaokrąglenia liczb

W przypadku sumowania, odejmowania i innych działań rachunkowych na szeregu danych liczbowych, czy też obliczania procentów bardzo łatwo popełnić pomyłkę, nawet jeśli posługujemy się kalkulatorem. Przygotowując zeznanie podatkowe musimy też pamiętać o limitach odliczeń, progach podatkowych, stawkach skali podatkowej i ryczałtu.

Rozliczenie pit online zapewni nam poprawność wszystkich obliczeń. Kalkulator wbudowany w program do rozliczania pit uwzględnia wszystkie wskaźniki i dokładnie wyliczy nasz podatek.

Bardzo często spotykanym błędem jest niewłaściwe zaokrąglanie kwot. Z programem wszystkie zaokrąglenia będą zgodne z wytycznymi.

Niewłaściwe dane identyfikujące podatnika

Przez wiele lat podatnicy mieli do wyboru wpisanie identyfikatora podatkowego NIP albo PESEL. Być może dlatego dziś spotyka się sporo pomyłek w podaniu właściwego. Obecnie nie można wybrać identyfikatora. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej wpisują PESEL, a prowadzące działalność NIP na wszystkich składanych deklaracjach, nie tylko z działalności. Wysyłając pit online unikniemy pomyłkowego wpisu. Program sygnalizuje nam źle wpisany identyfikator i zaleca jego zmianę.

Podatnicy często też zapominają o złożeniu podpisu pod zeznaniem. Wysyłając pit online składamy podpis elektroniczny, który składa się z danych identyfikujących podatnika, czyli identyfikatora podatkowego, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania i kwoty przychodu wykazanej w ubiegłorocznym zeznaniu. Podpis elektroniczny musi być złożony przez poprawne podanie wszystkich danych. W przeciwnym przypadku nie uda nam się przesłać pit online. System e-deklaracje sprawdza druki pod względem formalnym i nie przyjmie deklaracji z niewłaściwym identyfikatorem i podpisem. Dopiero po poprawieniu błędu deklaracja otrzyma status “200”, czyli zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego, a my otrzymamy potwierdzenie UPO.

Jaki program zapewni bezbłędne rozliczenie pit online

Nasza deklaracja zostanie wypełniona prawidłowo, jeśli skorzystamy z aplikacji komputerowej https://www.pitax.pl/pit-online/ Łatwe podatki. Program sprawdzi nasze zeznanie na każdym etapie wypełniania, wyliczy prawidłowe kwoty odliczeń z tytułu ulg oraz kwotę końcową należnego podatku do zapłacenia lub nadpłaty do zwrotu.

Kompatybilność z systemem e-deklaracje pozwala na rozliczenia pit online o każdej porze w każdy dzień tygodnia. Prawidłowość złożenia deklaracji potwierdzona zostanie Urzędowym Poświadczeniem Odbioru otrzymanym z urzędu skarbowego online.

PITax.pl Łatwe podatki zapewni nam też oszczędność czasu, który musielibyśmy poświęcić na sprawdzanie poprawności wpisów i obliczeń. Z programu może korzystać bezpłatnie każda osoba, która ma dostęp do internetu na dowolnym urządzeniu: komputerze, laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym. Obsługa programu jest banalnie prosta i poradzi sobie z nim każdy, kto chce rozliczyć pit online.

Korekta błędnego PIT

Pomimo zachowania staranności w wypełnianiu formularzy, korzystania z dobrego programu, może pojawić się błąd np. z powodu niewpisania do deklaracji wszystkich danych. Jeśli zauważymy pomyłkę lub brak wpisu, możemy zgłosić to do urzędu skarbowego w formie korekty. Niezależnie od tego, w jakiej formie składaliśmy korygowane zeznanie, dla korekty możemy wybrać dowolną formę, czyli papierowe pity możemy korygować na formularzach papierowych albo przez internet, a pit online możemy skorygować składając pit elektronicznie albo w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie. W przypadku zgłoszenia i poprawienia błędu w formie korekty zeznania nie ponosimy żadnych konsekwencji. Obecnie nie są nawet wymagane pisma wyjaśniające. Wystarczy zaznaczyć na składanym formularzu kwadrat “korekta zeznania”. Korektę powinniśmy złożyć jak najwcześniej, zanim zauważy nasz błąd urzędnik i organ skarbowy rozpocznie swoje procedury.Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja